W miesiącach - październik i grudzień - odbywały się mistrzostwa gimnazjum w tenisie stołowym chłopców.

Wyniki klas II

 

                 II a                                                                                                                                II b

1) Majkowski                                                                                                                  1) Okoniewski

2) Sobolewski                                                                                                                 2) Morka

3) Kobierecki                                                                                                                   3) Wrzeszcz

                 II c                                                                                                                               II d

1) Dering                                                                                                                        1) Lisiński

2) Bronka                                                                                                                       2) Parciak

3) Chiliński                                                                                                                      3) Sztaba

 

 

2 najlepszych zawodników z poszczególnych klas drugich walczyli o mistrzostwo klas drugich.

I miejsce Dering - II c

II miejsce Okoniewski - II b

Wyniki mistrzostw klas trzecich

III a                                                                         III b                                                                         III c

1) Szymecki-Deptuła                                               1) Mostowski                                              1) Sirocki

2) Firasiewicz                                                           2) Domitrz                                                  2) Mosek

3) Filański                                                                3) Dziemiński                                              3) Troka

 

2 najlepszych zawodników z klas trzecich rywalizowało o mistrzostwo klas trzecich.

I miejsce Szymecki Deptuła - III a

II miejsce Domitrz - III b

III miejsce Firasiewicz - III a

Finały mistrzostw szkoły to rywalizacja po dwóch najlepszych zawodników z klas drugich i trzecich.

I miejsce Dering - II c

II miejsce Okoniewski - II b

III miejsce Szymecki-Deptuła - III a

IV miejsce Domitrz - III b

 

 

Ryszard Mechlik